Hướng dẫn tạo Form Getresponse (biểu mẫu getresponse)

Tạo Form Getresponse (hay còn được gọi là Biểu mẫu Getresponse) là bước thứ 2 trong việc xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng tự động qua email. Chúng ta sẽ cùng học các bước … Đọc tiếp Hướng dẫn tạo Form Getresponse (biểu mẫu getresponse)