Hướng dẫn tạo chiến dịch Getresponse (campaign getresponse)

Tạo chiến dịch Getresponse là bước quan trọng đầu tiên trong việc thu thập dữ liệu email khách hàng. Vậy chiến dịch Getresponse là gì ? Bạn có thể hiểu nôm na, chiến dịch Getresponse chính … Đọc tiếp Hướng dẫn tạo chiến dịch Getresponse (campaign getresponse)